22 september, 2016

Produktfakta

Prokoll är samlingsnamnet på Axalons IT-plattform för informationsinsamling, sammanställning och analys. Prokoll konfigureras för olika ändamål och användnings-områden t.ex. Inspektion & Besiktning, Leverantörsuppföljning, Egenkontroll. Prokoll är byggt på den senaste tekniken från Microsoft och finns med gränssnitt för Windows 8.1/10 App (offline), Webb och PC (offline). Prokoll körs som en molntjänst eller installeras på egna servrar.

Ett urval av inbyggda funktioner:

  • Enkel design av egna anpassade mallar utan begränsningar
  • Standardrapporter för utskrift i PDF format
  • Ingång för externa användare med s.k. publika protokoll
  • E-post talar om när något händer i systemet
  • Kraftfulla verktyg för analys och statistik
  • All information kan exporteras t.ex. till Excel (XML-format)
  • Inbyggt behörighetssystem
  • Möjlighet till krypterad datatrafik
  • Modern teknik innebär enkel integration med andra system

Kontakta oss gärna för en komplett beskrivning!