Fältservice

Besiktning, inspektion och service av utrustning på fältet. När jobbet är gjort är det klart, rätt aktiviteter utförda och rapporten färdig. Mer tid på fältet och mindre administration. På köpet lagras massor av information för statistik, nyckeltal och kunskap.