Rapportera, följ upp och förbättra med digitala checklistor & protokoll

Digitala checklistor & protokoll

Alla verksamheter arbetar med periodisk informationsinsamling och uppföljning för att kontrollera, mäta och förbättra. En del har det som sin affärside. Med EDC görs detta helt digitalt vilket skapar helt nya möjligheter. Hur gör ni?
Rapportering

Digitala checklistor, protokoll, enkäter och formulär, utformade efter era behov, säkerställer att rätt aktiviteter blir utförda och att rätt information rapporteras in. När jobbet är gjort är det klart.

Snabb återkoppling

Inrapporterad information blir direkt tillgänglig för alla den berör. Det kan handla om sammanställning, granskning, rapportering och fakturering.

Spårbarhet & analys

All information bildar underlag för historik på utförda aktiviteter. Detta ger ett detaljerat underlag för spårbarhet och analys samtidigt som det blir enkelt att se trender och statistik.

Modern teknik

Moderna lättanvända gränssnitt, uppkopplat eller ”offline” skapar användbarhet och tillgänglighet i de flesta miljöer. Allt finns med från början och det går snabbt att komma igång. Klicka på bilden för mer information…

Fördelar i hela processen

Genom att digitalisera periodiska kontroller och uppföljning skapas helt nya möjligheter att mäta, analysera, spåra och förbättra. Det är svårt att hitta information eller att dra slutsatser ur pärmar. Med digitalt lagrad information blir det både enkelt och effektivt.

 • Tid & Effektivitet

  Arbetsflödet i EDC ersätter annan hantering som normalt är administrativt tung och där det är svårt att hitta information.

 • Kvalitet

  Uppföljningen blir uppstyrd och säkerställer att rätt aktiviteter/checkpunkter genomförs, dokumenteras och signeras.

 • Förbättring

  Syftet med uppföljning är ofta att kunna dra slutsatser och genomföra förbättringar. I EDC finns beslutsunderlaget samlat.

 • Trygghet

  När något händer eller om specifik information eftersöks finns full spårbarhet på detaljnivå.

Här används EDC

Fältservice
Fältservice
Besiktning, inspektion och service av utrustning på fältet.
När jobbet är gjort är det klart, rätt aktiviteter utförda och rapporten färdig. Mer tid på fältet och mindre administration. På köpet lagras massor av information för statistik, nyckeltal och kunskap.
Fastigheter
Fastigheter
Besiktning, service och underhåll av fastigheter.
Jobbet utförs direkt i Appen och protokollet blir färdigt direkt. Bjud in dina underleverantörer att rapportera sina åtaganden. All information om fastigheten hamnar på samma ställe och blir underlag för historik, spårbarhet och rapportering.
Egenkontroll
Egenkontroll
Intern produktions- och kvalitetsuppföljning av verksamheten.
Rätt aktiviteter blir utförda, dokumenterade och signerade. Inbyggt flöde för granskning, godkännande och arkivering. Full spårbarhet när något händer med färdiga larmrapporter. Digital informationslagring skapar helt nya möjligheter.
Kvalitet
Kvalitet
Uppföljning, checklistor, kund, leverantör och medarbetarundersökningar.
Uppföljning av leverantörer och avtal, återkommande kund och medarbetarundersökningar hanteras enkelt och strukturerat. EDC skapar ordning och reda på enkäter, formulär och checklistor. På köpet finns informationen lätt tillgänglig för spårbarhet och analys.

Låter det intressant...

...eller villl du veta mer. Ring oss på 021-814189 eller skicka in din fråga nedan.