Full koll på verksamheten med digitala protokoll

Rätt information direkt

PROKOLL är ett komplett IT-stöd designat med checklistor, protokoll och enkäter för din verksamhet med kraftfulla möjligheter till spårbarhet, analys och statistik på inrapporterad information.

Rätt information

Digitala checklistor, protokoll, enkäter och formulär, utformade efter era behov, säkerställer att rätt aktiviteter blir utförda och att rätt information rapporteras in. När jobbet är gjort är det klart.

Snabb återkoppling

Så snart inrapporteringen är genomförd finns informationen tillgänglig för vidare bearbetning. Det kan handla om sammanställning, granskning, rapportering och fakturering.

Spårbarhet & analys

All information bildar underlag för historik på utförda aktiviteter. Detta ger ett detaljerat underlag för spårbarhet och analys samtidigt som det blir enkelt att se trender och statistik.

Modern teknik

Flera lättanvända gränssnitt, online eller offline och den senaste tekniken säkrar enkel implementation, användning och integration. Allt finns med från början och det går snabbt att komma igång. Klicka på bilden för mer information…

Varför?

Alla verksamheter arbetar med periodisk uppföljning för att kontrollera, mäta eller förbättra. En del har det som sin affärside. PROKOLL ersätter manuella rutiner, effektiviserar arbetet och skapar nya möjligheter.
Några fördelar
 • Tid & Effektivitet

  Arbetsflödet i PROKOLL ersätter annan hantering som normalt är administrativt tung och där det är svårt att hitta information.

 • Kvalitet

  Uppföljningen blir uppstyrd och säkerställer att rätt aktiviteter/checkpunkter genomförs, dokumenteras och signeras.

 • Förbättring

  Syftet med uppföljning är ofta att kunna dra slutsatser och genomföra förbättringar. I PROKOLL finns beslutsunderlaget samlat.

 • Trygghet

  När något händer eller om specifik information eftersöks finns full spårbarhet på detaljnivå.

Ett urval av användningsområden

Uppladdad bild

Fältservice

Besiktning, inspektion och service av utrustning på fältet.
När jobbet är gjort är det klart, rätt aktiviteter utförda och rapporten färdig. Mer tid på fältet och mindre administration. På köpet lagras massor av information för statistik, nyckeltal och kunskap.
Uppladdad bild

Fastigheter

Besiktning, service och underhåll av fastigheter.
Jobbet utförs direkt i Appen och protokollet blir färdigt direkt. Bjud in underleverantörer att rapportera sina åtaganden. All information från om fastigheten hamnar på samma ställe och blir underlag för historik, spårbarhet och rapportering.
Uppladdad bild

Egenkontroll

Intern produktions- och kvalitetsuppföljning av verksamheten.
Rätt aktiviteter blir utförda, dokumenterade och signerade. Inbyggt flöde för granskning, godkännande och arkivering. Full spårbarhet när något händer med färdiga larmrapporter. Digital informationslagring skapar helt nya möjligheter.
Uppladdad bild

Kvalitet

Uppföljning, checklistor, kund, leverantör och medarbetarundersökningar.
Uppföljning av leverantörer och avtal, återkommande kund och medarbetarundersökningar hanteras enkelt och strukturerat. PROKOLL skapar ordning och reda på enkäter, formulär och checklistor och på köpet finns all information lätt tillgänglig för spårbarhet och analys.

Kontakta oss